Akademik Unvanlar

 • 2022

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2020 2014

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2013 2012

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarına ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2004

  Budizm`de manastır hayatı  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİNLER TARİHİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2019

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)

 • Lisans 2000

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 

2013-2014 Lisans Dinler Tarihi
2021-2022 Lisans Okullarda Rehberlik
2021-2022 Lisans Eğitim Psikolojisi
2012-2013 Lisans Dinler Tarihi
2021-2022 Lisans Yaşam Boyu Öğrenme/Yetişkin Eğitimi
2020-2021 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2020-2021 Lisans Rehberlik
2021-2022 Lisans Kariyer Planlama
2021-2022 Lisans Gelişim Psikolojisi
2021-2022 Lisans Ölçme Ve Değerlendirme
2021-2022 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2019-2020 Lisans Lisans Bitirme Tezi
2019-2020 Lisans Din Eğitimi
2019-2020 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2019-2020 Lisans Eğitimde Kalite Arayışı
2019-2020 Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
2019-2020 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
2019-2020 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
2019-2020 Lisans KÜLTÜRLERARASI DİN VE AHLAK ÖĞRETİMİ
2019-2020 Lisans DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2019-2020 Lisans EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
2018-2019 Lisans DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
2018-2019 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2019-2020 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2017-2018 Lisans Din Psikolojisi
2017-2018 Lisans Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
2017-2018 Lisans Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
2017-2018 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2017-2018 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2017-2018 Lisans Bilim Tarihi
2017-2018 Lisans Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi
2017-2018 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2017-2018 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2017-2018 Lisans Ahlak ve Değerler Öğretimi (Seçmeli)
2016-2017 Lisans Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi
2016-2017 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2016-2017 Lisans Ahlak Felsefesi
2016-2017 Lisans Bilim Tarihi
2016-2017 Lisans Din Eğitimi
2016-2017 Lisans Rehberlik
2016-2017 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri 2
2015-2016 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016 Lisans Eğitim Psikolojisi
2014-2015 Lisans Eğitim Bilimlerine Giriş
2015-2016 Lisans Türk Eğitim Tarihi
2014-2015 Lisans Türk Eğitim Tarihi
2015-2016 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2015-2016 Lisans Ahlak ve Değerler Eğitimi
2014-2015 Lisans Materyal Geliştirme
2014-2015 Lisans Türk Eğitim Tarihi
2015-2016 Lisans İletişim Psikolojisi ve Dini İletişim
2015-2016 Lisans Din Psikolojisi
2015-2016 Lisans Sınıf Yönetimi
2015-2016 Lisans Ölçme ve Değerlendirme
2013-2014 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2014-2015 Lisans Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
2013-2014 Lisans Eğitim Bilimlerine Giriş
2021-2022 Yüksek Lisans Dinlerde Ahlak
2021-2022 Yüksek Lisans Dinlerde Ahlak ve Değerler

Filtrele:

Özel Öğretim Yöntemleri

TURAN EMİNE ZEHRA, 2021.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Lisans, TÜRKİYE. | ISBN: 9786257825436

Din Eğitimi ( Avrupa'da Din Eğitimi )

TURAN EMİNE ZEHRA, 2020.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Lisans Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7825-05-4

KUR’AN’I EZBERLEMEYİ DEVEYİ KÖSTEKLEMEYE BENZETEN HADİS’İNEĞİTİM ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURAN EMİNE ZEHRA,IŞIK MUSTAFA, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: İndex Copernicus, ESJI, ASOS Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2148-9963

The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and Moral Knowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: International Scientific Indexing (ISI), Index Copernicus Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Social Sciences Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: 10.26579/jocress-7.3.6 ISSN: 2547-9644

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÖLÜMLERİNİ TERCİH SEBEPLERİ VE MESLEKİ GELECEKLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ

TURAN EMİNE ZEHRA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad, İndex copernicus, SIS Yayın Yeri: asos Cilt: 4 Sayı: 34 DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6591 ISSN: 2148-2489

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOİ Yayın Yeri: RSSS: Researcher Social Sciences Studies Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2148-2691

DÜNYADA DİN ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İÇERİKLERİ

TURAN EMİNE ZEHRA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOİ Yayın Yeri: International Journal of Religious Sciences Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINA İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

TURAN EMİNE ZEHRA,TAVUKÇUOĞLU MUSTAFA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOİ Yayın Yeri: Social Science Studies Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2148-2691

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

TURAN EMİNE ZEHRA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: 1 Yayın Yeri: International Journal of Religious Sciences Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2199-1952

BUDİZM DE SANGHA TEŞKİLATI VE KADIN KEŞİŞLER

TURAN EMİNE ZEHRA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: 2199-1952 Yayın Yeri: International Journal Of Religious Sciences Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2199-1952

Öğretmen Adaylarının Covid-19 Nedeniyle Sunulan Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri

ÖZER SELDA, TURAN EMİNE ZEHRA, 2021

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies - Educational Sciences Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: 10.47423/TurkishStudies.48147 ISSN: 2667-5609

The Views of Social Studies Teachers About Religious Culture, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN KÜLTÜRÜ GÖRÜŞLERİ

TURAN EMİNE ZEHRA,MEYDAN ALİ, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 29 Sayı: 1 DOI: https://dx.doi.org/10.18069/firatsbed.538650 ISSN: -1300-9702

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİNEĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: TurkishStudies Cilt: 13 Sayı: 29 DOI: 10.7827/TurkishStudies.14299 ISSN: 1308-2140

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi

TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 16 DOI: DOI: 10.26466/opus.461523 ISSN: 2528-9527

Coach 4 Me: Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilecek Bir Leonardo Da Vinci Projesi Deneyimi

TURAN EMİNE ZEHRA,ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN,NALBANTOĞLU YILMAZ FUNDA, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 16 DOI: https://dx.doi.org/10.26466/opus.498760 ISSN: 2528-9535

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ: VELİ BEKLENTİLERİ

TURAN EMİNE ZEHRA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1303-3670

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanım Düzeylerine İlişkin Görüşleri

TURAN EMİNE ZEHRA, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2222

Human Rights Education in Religious Culture and Ethics Courses

TURAN EMİNE ZEHRA, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Social Studies Education Research Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1309-9108

Teacher Canditates’ Environmental Awareness and Environmental Sensitivity

TURAN EMİNE ZEHRA, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: 10.5430/ijhe.v8n4p202 ISSN: 1927-6052

The Roles of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers in Organizing Their Students Relationships with Social Networks

TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: 10.5430/ijhe.v6n2p43 ISSN: 1927-6052

Belçika’da Öğretmen Yetiştirme Programları, Psikolojik Bilimler ve Eğitim Bilimleri Program Örneği

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu RESS Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: TÜRKİYE

Yaşam Boyu Öğrenme ve Din Eğitimi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu RESS Etkinklik Tarihi: 25.06.2019-27.06.2019 Ülke: -

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMLERİNDE LİSANSÜSTÜ TERCİH SEBEPLERİ VE SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: İnternational Ejer Congress 2019 Etkinklik Tarihi: 19.06.2019-22.06.2019 Ülke: -

Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İnternational EJer Kongress 2019 Etkinklik Tarihi: 18.06.2019-20.06.2019 Ülke: -

İlahiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Şükür, Tevekkül ve Taassup Kavramlarının Öğretimi ile İlgili Görüşleri

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: CAPASS Etkinklik Tarihi: 25.04.2019-27.04.2019 Ülke: -

7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Göre Evrensel ve İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkisi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: CAPASS Etkinklik Tarihi: 25.04.2019-27.04.2019 Ülke: -

İlahiyat (DKAB) ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Ve Çevre Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 06.11.2018-09.11.2018 Ülke: TÜRKİYE

Göçle İlahiyat Fakültesine Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkiye’dekiDin Eğitimine Bakış Açısı

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: UTİAK Etkinklik Tarihi: 10.05.2018-12.05.2018 Ülke: -

Belçika’da Türkler: Kültürel Çatı ma Ve Din E itimi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: UTİAK Etkinklik Tarihi: 10.05.2018-12.05.2018 Ülke: -

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL FARKINDALIK KAZANMASINDA PROGRAM KAYNAKLI EKSİKLİKLER

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) DERSLERİNDE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNİN YERİ

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EJER Antalya Etkinklik Tarihi: 02.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA (EBA’YA) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EJER Antalya Etkinklik Tarihi: 02.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-01.05.2018 Ülke: -

THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017 Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: -

DKAB PROGRAMLARINDA KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNİN FAYDALARı

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Din Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN KÜLTÜRÜ ALGILARI

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR 8 Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA YER ALAN EMPATİ VE SAYGI DEĞERLERİNİN PROGRAM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Yazarlar: MEYDAN ALİ,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR 8 Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAMA BECERİSİNİN ARAZİÇALIŞMALARIYLA DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRILMASININ İNCELENMESİ

Yazarlar: MEYDAN ALİ,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: BilmessKongre Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Çalışmayı Hayal Ettikleri Okul

Yazarlar: ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Coach 4 Me Ve Esin Kaynağı Yaratıcı Öğretimsel Etkinlikler

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,TURAN EMİNE ZEHRA,ERGİNER ERGİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ki Çalışkanlık ve Dayanışma Değerlerinin Dkab Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin Algıları

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. uluslararası sosyal bilimler sempozyumu Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

INVESTIGATING THE ROLES OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS IN ORGANIZING THE RELATIONSHIPS WITH SOCIAL NETWORKS

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İSNİTE 2016 The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Metaforları

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: -

KADINLARIN YÖNETSEL POZİSYONLARA YÜKSELMELERİNDE DİNİN ETKİSİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,DOĞAN HATİCE,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNVERSİTESİ DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARININ BÖLÜMLERİNİ TERCİH SEBEPLERİ VE MESLEKİ GELECEKLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİ

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN AHLAKİ VE KÜLTÜREL UNSURLAR VELİ GÖRÜŞLERİ

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 18.03.2016-20.03.2016 Ülke: -

Veli Görüşlerine Göre Okul Öncesi Çocukların Tanrı Allah Algısı

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Dünyada ve Türkiye de Din Eğitiminde Kalite Standartları ve Akreditasyon Kuruluşları

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 17.09.2015-18.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Veli Görüşlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yeterlilikleri

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

İnanç Bağlamından Avanos Kiliseleri

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.10.2014-17.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: YİCER Etkinklik Tarihi: 01.09.2014-03.09.2014 Ülke: TÜRKİYE

Finlandya ve Rusya öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,YILDIZLI HÜLYA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: ÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.11.2013-23.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen Adaylarının Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Internatıonal Symposıum on Changes and New Trends In Education Etkinklik Tarihi: 22.11.2013-23.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Rusya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,YILDIZLI HÜLYA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV.İOK Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-10.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye Belçika ve Finlandiya Din Dersi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: USBEK 6 Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Eğitim Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: UÇÖK Etkinklik Tarihi: 31.05.2013-02.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

İNTERNETİN AMAÇ DIŞI KULLANIMININ İNCELENMESİ BELÇİKA AHLAK DERSLERİ ÖRNEĞİNDE

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULEAD Etkinklik Tarihi: 18.01.2013-20.01.2013 Ülke: -

Moral Ahlak Derslerinin Bir Unsuru Olarak Değerler Eğitimi Uygulamaları Belçika Örneği

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: DEM- Değerler Eğitimi II Etkinklik Tarihi: 16.11.2012-18.12.2012 Ülke: TÜRKİYE

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kalite Standartlarının Belirlenmesine İlişkin eğitim Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR- III Eğitim Yönetimi Forumu Etkinklik Tarihi: 12.10.2012-13.10.2012 Ülke: -

THE VIEWS OF THE ACADEMIC INSTRUCTORS TOWARDS THE DETERMINATION OF QUALITY STANDARTS IN THE CURRICULUM OF THEOLOGY FACULTY SAMPLE AT SELÇUK UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY IJAS

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IJAS_ International Journal of Arts and Sciences Etkinklik Tarihi: 26.06.2012-29.06.2012 Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazar: TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICİTS Etkinklik Tarihi: 24.09.2010-26.09.2010 Ülke: TÜRKİYE

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2018-25.12.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

  Konusu: Projenin amacı sınıf öğretmenlerine, değerler eğitimi süreçlerinde kullanmaya yönelik olarak dijital hikaye kavramı hakkında bilgi vermek, dijital hikaye hazırlama programlarını tanıtmak, dijital hikaye oluşturmak için kullanılabilecek temel program bilgisi ve eğitimini vermek, sınıf içi değerler eğitiminde kullanılabilecek örnek dijital hikayeler hazırlamak ve uygulama örneklerini paylaşmaktır. Eğitimin hedef kitlesini, Nevşehir İlinde görev yapan ve eğitime gönüllülük esası ile katılacak ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Eğitimin süresi 10 gün ve katılımcı sayısı 30 olarak planlanmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü bilgisayar sınıflarında verilecek olan eğitimde değer kavramı, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin öğretimi, değerlerin öğretimine ilişkin kazanımlar, hikayelerin eğitimde kullanımı, dijital hikaye kavramı ve eğitimde kullanımı, dijital hikaye hazırlama aşamaları, dijital hikaye hazırlamada kullanılacak ses-görüntü ve video işleme programları ve dijital hikaye hazırlama yazılımları hakkında eğitim verilecektir. Projeye katılan öğretmenlerden Hayat Bilgisi dersi temalarında yer alan değerlerin kazanımına yönelik dijital hikayeler hazırlamaları istenecek ve bu hikayeler “Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği” bağlamında değerlendirilecek ve katılımcılara dönütler verilecektir. Hazırlanan dijital hikayeler, kurulacak web sitesinde ve açılacak YouTube kanalında yayınlanarak ilgili tüm öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır. Görevi: Eğitmen

 • Avrupa Birliği 09.06.2013-11.06.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Coach 4 me (2013-1-TR1-LEO04-48030 1)

  Konusu: Proje öğretmen ve eğitimcilerin çalışmalarında koçluk yöntemlerini kullanarak alanında yeni beceri ve yeterlilik kazanmalarına yöneliktir Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 03.02.2013-30.09.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Coach4Me Coaching Models and their Adaptation (Nevsehir University / TURKEY, Speak Europe Language Club/ POLAND, SFI Söderort / SWEDEN, Italian in Italy / ITALY, North West Academy of Learning / NORTHERN IRELAND, Midstod simenntuar á Sudurnesjum, Education and Culture DG Lifelong Learning Programme / ICELAND

  Konusu: Coaching Models Görevi: Araştırmacı

 • Diğer (Ulusal) 31.08.2012-01.09.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Sofra Mezopotamya da Kuruluyor Barış Projesi SOSGED Proje Kodu 110 2012

  Konusu: Barış ProjesiSofra Mezopotamyada kuruluyor. Görevi: Uzman

 • Avrupa Birliği 15.04.2012-18.04.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Uluslarası Ergen İntiharları İle Mücadele Çalıştayı

  Konusu: International workhop on combating adolescent suicidesAvrupa Birliği Gençlik Projeleri Görevi: Araştırmacı

 • Diğer (Ulusal) 12.09.2010-26.06.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Cezaevi İslah Projesi

  Konusu: Hükümlü Ergenlere Değerler Eğitimi Görevi: Eğitmen

___ Bağlantılar ___