Akademik Unvanlar

 • 2016

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2014

  Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik bir çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi  "

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 

 • Lisans 2004

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)

2020-2021 Lisans Bilişim Teknolojileri
2020-2021 Lisans Açık ve Uzaktan Öğretim
2020-2021 Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi
2018-2019 Lisans Eğitimde Robot Programlama Uygulamaları
2018-2019 Lisans Bilgisayar 2
2018-2019 Lisans Bilişim Teknolojileri
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR 2
2017-2018 Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR 1
2016-2017 Lisans Bilgisayar 2
2016-2017 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2016-2017 Lisans Bilgisayar 1

Filtrele:

Eğitimde Robot Programlama

COŞKUNSERÇE OZAN, 2021.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7582-04-9

Bilgisayara Giriş

COŞKUNSERÇE OZAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Bilgisayara Giriş

COŞKUNSERÇE OZAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Implementing teacher-centered robotics activities in science lessons: The effect on motivation, satisfaction and science skills

COŞKUNSERÇE OZAN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ERIC Yayın Yeri: Journal of Pedagogical Research Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.33902/JPR.2021067231 ISSN: 2602-3717

A Case Study on Increasing Students' Awareness about the Educational Information Network (EBA) Platform

COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2019

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI Yayın Yeri: Journal of Qualitative Research in Education Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2624

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE TEKNOLOJİ KABUL ve KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, COŞKUNSERÇE OZAN, 2022

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESJI, SIS, Crossref, OpenAIRE, idealonline, Asos Index, Google Scholar Yayın Yeri: Anadolu Öğretmen Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.35346/aod.1098259 ISSN: 2587-1706

Anadolu Üniversitesi DİLKOM Web Sitesi Kullanılabilirlik Çalışması

ODABAŞI HATİCE FERHAN,COŞKUNSERÇE OZAN,ERİŞTİ SUZAN DUYGU, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Ajindex, Acarindex Yayın Yeri: Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD) Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-5099

Evaluating the Teaching Modules in Informational Technologies Field within the Scope of Development Project of Vocational Education DPOVE

GÜVEN MERAL,COŞKUNSERÇE OZAN,BÖRÜ NEŞE, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: World Applied Science Journal Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1818-4952

Değerler Eğitiminde Video Blog Kullanımı

COŞKUNSERÇE OZAN, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 40 DOI: https://doi.org/10.34234/ded.767347 ISSN: 1303-880X

Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 27 Sayı: 6 DOI: 10.24106/kefdergi.3239 ISSN: 1300-8811

Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı Çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi

COŞKUNSERÇE OZAN,ERİŞTİ SUZAN DUYGU, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: 10.17943/etku.288489 ISSN: 2147-1908

Değerler eğitiminde dijital hikaye kullanımı

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, COŞKUNSERÇE OZAN, AYDOĞDU ŞEYHMUS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies Etkinklik Tarihi: 12.12.2018-25.08.2022 Ülke: TÜRKİYE

Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-sosyal Yönleri

Yazar: COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-25.08.2022 Ülke: TÜRKİYE

Use Of Robot Programming In Novıce-Level Programming Education For Secondary School Students

Yazar: COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8th International Scientific Researches Conferance Etkinklik Tarihi: 15.04.2022-17.04.2022 Ülke: TÜRKİYE

Robot Programming Training for Teacher Candidates

Yazar: COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8th International Scientific Researches Conferance Etkinklik Tarihi: 15.04.2022-17.04.2022 Ülke: TÜRKİYE

Değerler Eğitiminde Video Blog Kullanımı

Yazar: COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Informal Öğrenme Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.11.2019-03.11.2019 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilimleri Derslerinde Yapılan Robotik Etkinliklere İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yazar: COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Informal Öğrenme Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.11.2019-03.11.2019 Ülke: TÜRKİYE

Üç boyutlu yazıciların öğretimsel materyal üretiminde kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 13. UIuslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: TÜRKİYE

EBA platformu hakkında öğrenci farkındalığının arttırılması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-05.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

Fen ve teknoloji dersinde robotik etkinliklerin derse yönelik öğrenci motivasyonuna etkisi

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,COŞKUNSERÇE MERYEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-05.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Karma Öğrenme Yaklaşımının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Uygulanması

Yazarlar: KOŞAR EDİP,ÇİĞDEM HARUN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2009-09.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Öğrenci Düzey Belirleme Testi Uygulama Çalışması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,ÇİĞDEM HARUN,KOŞAR EDİP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2009-09.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

Structure and Practice of Teacher Professional Development for ICTs in Turkey

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ŞAHİN İZMİRLİ ÖZDEN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Sustainable Development Etkinklik Tarihi: 09.06.2009-10.06.2009 Ülke: BOSNA HERSEK

Bilgisayar Derslerinde Karma Öğrenme Yaklaşımı

Yazarlar: KOŞAR EDİP,ÇİĞDEM HARUN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9. International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2009-08.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Web Sitesi Menülerinin Kart Sıralama Yöntemi İle Düzenlenmesi

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,KUZU ABDULLAH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9. International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2009-08.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Web Sitelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 8th International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

MEGEP Kapsamında Yer Alan Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretim Modüllerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: GÜVEN MERAL,COŞKUNSERÇE OZAN,BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8th International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 19.08.2019-19.08.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Buzağıleri Geleceğimize Emanet Ediyoruz Geleceğimizi Kazanıyoruz

  Konusu: Proje ile hayvancılığı canlı tutmayı, ekonomik kayıplarının önüne geçmeyi ve genç neslin hayvancılığa ilgi duymasını sağlamayı, bunların yanı sıra köylerdeki tarım ve hayvancılığın sürdürülerek, üretim sürecinin daha bilinçli ve teknik düzeyde ilerletmeyi ve köy hayatını cazip hale getirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 38 genç için iki grup oluşturuldu. Bu gruplara, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sütaş Eğitim Merkezi ile il ve tarım ilçe müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim verilmiştir.. Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 17.07.2016-17.07.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları 4

  Konusu: Bu projeyle fen bilimleri öğretmenlerinin proje süresince teknoloji temelli öğretim araçları ile gerçekleştirilecek olan etkileşimli öğretim uygulamaları ile teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini arttırma, öğretim süresince alanlarında özgü teknolojilerin kullanımına yönelik düşünce, tutum, özyeterlik inançları ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama, teknolojinin entegre edildiği bir sınıf ortamının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlama 21.yüzyıl dijital çağ olarak adlandırılan çağımız eğitim teknolojilerini fen eğitim sürecinde öğrencileri ile etkileşimli olarak kullanarak bu doğrultuda öğrencilerin derse yönelik tutum, motivasyon ve başarılarının da artmasına katkı sağlama amaçlanmaktadır. Görevi: Eğitmen

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2018-01.06.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Değerler Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı

  Konusu: Projenin amacı sınıf öğretmenlerine, değerler eğitimi süreçlerinde kullanmaya yönelik olarak dijital hikaye kavramı hakkında bilgi vermek, dijital hikaye hazırlama programlarını tanıtmak, dijital hikaye oluşturmak için kullanılabilecek temel program bilgisi ve eğitimini vermek, sınıf içi değerler eğitiminde kullanılabilecek örnek dijital hikayeler hazırlamak ve uygulama örneklerini paylaşmaktır. Eğitimin hedef kitlesini, Nevşehir İlinde görev yapan ve eğitime gönüllülük esası ile katılacak ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Eğitimin süresi 10 gün ve katılımcı sayısı 30 olarak planlanmıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü bilgisayar sınıflarında verilecek olan eğitimde değer kavramı, değerlerin sınıflandırılması, değerlerin öğretimi, değerlerin öğretimine ilişkin kazanımlar, hikayelerin eğitimde kullanımı, dijital hikaye kavramı ve eğitimde kullanımı, dijital hikaye hazırlama aşamaları, dijital hikaye hazırlamada kullanılacak ses-görüntü ve video işleme programları ve dijital hikaye hazırlama yazılımları hakkında eğitim verilecektir. Projeye katılan öğretmenlerden Hayat Bilgisi dersi temalarında yer alan değerlerin kazanımına yönelik dijital hikayeler hazırlamaları istenecek ve bu hikayeler “Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği” bağlamında değerlendirilecek ve katılımcılara dönütler verilecektir. Hazırlanan dijital hikayeler, kurulacak web sitesinde ve açılacak YouTube kanalında yayınlanarak ilgili tüm öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır. Görevi: Uzman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.03.2011-01.03.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kültürel Uyum Sürecinde Çevrimiçi Oryantasyon Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Bir Eylem Araştırması

  Konusu: BAP Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___