Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  Periyodik sistemin öğretim sürecinde oluşan rasyonel bilginin üretimi, epistemolojisi ve metodolojisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Kimya eğitimde aktif öğrenme ve uygulamaları  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans Devam Ediyor

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

 • Lisans 2002

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)

2016-2017 Lisans OKUL DENEYİMİ
2016-2017 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2016-2017 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2016-2017 Lisans KİMYADA ÖZEL KONULAR
2016-2017 Lisans BİLİMİN DOĞASI VE FELSEFESİ
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA LABORATUVARI II
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA LABORATUVARI I
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA)
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA)
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA II
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA I
2015-2016 Lisans Genel Kimya II
2015-2016 Lisans Genel Kimya
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016 Lisans Fen Eğitiminde Lab. Güvenliği
2015-2016 Lisans Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
2015-2016 Lisans Okul Deneyimi
2015-2016 Lisans Kimya II
2015-2016 Lisans Kimyada Özel Konular
2015-2016 Lisans Bilimin Doğası ve Felsefesi
2015-2016 Lisans Genel Kimya IV (Organik Kimya)
2015-2016 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II
2015-2016 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I
2015-2016 Lisans Genel Kimya I
2015-2016 Lisans Kimya I
2015-2016 Lisans Genel Kimya III (Analitik Kimya)
2014-2015 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II
2014-2015 Lisans Genel Kimya II
2014-2015 Lisans Genel Kimya
2014-2015 Lisans Felsefe
2014-2015 Lisans Kimya II
2014-2015 Lisans Genel Kimya I
2014-2015 Lisans Genel Kimya III (Analitik Kimya)
2014-2015 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I
2014-2015 Lisans Kimya I
2014-2015 Lisans Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Filtrele:

Eğitimde Eylem Araştırması

SARITAŞ DAVUT,DURMAZ AHMET,BAŞARIR FATMA, 2019.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nobel Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-033-114-1

EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMALARI

SARITAŞ DAVUT,DURMAZ AHMET,BAŞARIR FATMA, 2019.

Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: NOBEL YAYINEVİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-033-114-1

Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar

SARITAŞ DAVUT, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gece Kitaplığı, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-288-384-6

Observation and Inference in Chemistry Teaching: A Model‑Based Approach to the Integration of the Macro and Submicro Levels

SARITAŞ DAVUT, ÖZCAN HASAN, ADÚRİZ‑BRAVO AGUSTÍN, 2021

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Science & Education Cilt: 30 Sayı: 5 DOI: 10.1007/s11191-021-00216-z ISSN: 1573-1901

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Bilim- Kültür-Bilim Tarihi İlişkisi ve Uygun Bir İlişki İçin Bazı Kuramsal Öneriler

SARITAŞ DAVUT, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2667-5390

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanlarına Yönelik GenelBilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

ŞAHİN ŞULE,SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, EBSCOHOST Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11 Sayı: 30 DOI: 10.20875/makusobed.637901 ISSN: 1309-1387

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgılarının Giderilmesi

SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 10 DOI: 10.18301/rss.339 ISSN: 2148-2691

Examination of High School Teachers’ Radon Awareness in Terms of Some Variables

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Citefactor, DOAJ, İndex Copernicus, Dergipark Yayın Yeri: El-Cezeri Journal of Science and Engineering Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.31202/ecjse.296273 ISSN: 2148-3736

Bilim Felsefinde Bilimin Rasyonalitesi Sorunu Bağlamında Fen Eğitiminde Bilimi Anlamada Akıl Yürütme Yöntemlerinin Önemi Üzerine

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2017

Ulusal Hakemli Derleme MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2619-9319

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Endüstriyel Alanların ve Mesleklerin Kimya ile İlişkisine Yönelik Anlayışları

SARITAŞ DAVUT, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies - Educational Sciences Cilt: 15 Sayı: 5 DOI: 10.47423/TurkishStudies.44689 ISSN: 2667-5609

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki YapılandırmacıÖğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri

SARITAŞ DAVUT,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Manas Journal of Social Studies Cilt: 9 Sayı: 4 DOI: 10.33206/mjss.735989 ISSN: 1694-7215

Açık-Düşündürücü Öğretim Deneyimi Sonrası Fen BilimleriÖğretmen Adaylarının Bilimi Anlama Düzeyleri: HermenötikBakış

ÖZCAN HASAN,SARITAŞ DAVUT,TAŞAR MEHMET FATİH, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 15 Sayı: 29 DOI: 10.35675/befdergi.682015 ISSN: 1307-1076

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kendi Tasarladıkları Öğretim Materyallerine İlişkin Görüş ve Değerlendirmeleri

SARITAŞ DAVUT,KIZKAPAN OKTAY, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: 10.31592/aeusbed.609086 ISSN: 2149-0767

Hipotetik TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) döngüsü ile kimyasal değişimin doğasının öğretimi asit-baz indikatör tepkimesi örneği

ERGÜL SONER,SARITAŞ DAVUT,ÖZCAN HASAN, 2020

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 22 Sayı: 2 DOI: 10.25092/baunfbed.709953 ISSN: 1301-7985

Güncel Eğilimler Açısından Fen Bilimleri ÖğretimProgramına Yönelik Öğretmen ve UzmanDeğerlendirmelerinin Karşılaştırılması

NACAROĞLU OĞUZHAN,SARITAŞ DAVUT,KIZKAPAN OKTAY, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 19 DOI: 10.26466/opus.563758 ISSN: 2528-9527

Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 34 Sayı: 1 DOI: 10.16986/HUJE.2018043649 ISSN: 1300-5340

Bilimin Sosyokültürel Doğası Bağlamında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yerli ve Yabancı Bilim İnsanları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

SARITAŞ DAVUT, 2019

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2149-3871

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üst Düzey Bilişsel Beceri Gerektiren Bazı Kazanımlara Yönelik Değerlendirmeleri Kazanımların Ders Kitabında Verilme Şekli ve Karşılanma Düzeyi

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies (Elektronik) Cilt: 12 Sayı: 33 DOI: 10.7827/TurkishStudies.12773 ISSN: 1308-2140

Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nevşehir İli Örneği

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: 10.17860/efd.13859 ISSN: 1305-5429

İndirgemecilik Açısından Kimya Öğretiminde Makro ve Mikro Bilgi Seviyeleri

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 33 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-9058

Periyodik Sistemin Öğretiminde Epistemolojik Bilgi Üretme Yöntemlerinden Biri Olan Tümevarımın Kullanımı

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 20 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-8811

Science Teacher Candidates’ Skills to Ensure Method-Material Harmony and Integration

SARITAŞ DAVUT,YENEN EMİN TAMER, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Open Journal for Educational Research Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.32591/coas.ojer.0401.03031s ISSN: 2560-5313

What Messages a Documentary and Biographical Film Give About the Nature of Science to Prospective Science Teachers?

SARITAŞ DAVUT, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: 10.29329/ijpe.2020.241.18 ISSN: 1554-5210

Informal Effect of The Biographical Film on The Views of Prospective Science Teachers on Nature of Science

SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT, 2020

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Policy Analysis and Strategic Research Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: 10.29329/epasr.2020.251.6 ISSN: 1949-4289

Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Genel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,ŞAHİN ŞULE,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: TÜRKİYE

Kimyanın Kendine Has Doğası ve Kimya Eğitiminde Önemi

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Yönelik Genel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,ŞAHİN ŞULE,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.05.2019-04.05.2019 Ülke: TÜRKİYE

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “MOLEKÜL” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,KIZKAPAN OKTAY,ENES SÜHA ŞENGÜN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3RD INTERNATIONAL CONGRESSOF EURASIAN SOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.04.2019-21.04.2019 Ülke: -

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “MOLEKÜL” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yazarlar: KIZKAPAN OKTAY,ŞENGÜN ENES SÜHA,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 18.04.2019-21.04.2019 Ülke: -

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA İMAJLARINI BELİRLEYEN SOSYAL FAKTÖRLERİN SOSYOBİLİMSEL AÇIDAN İCELENMESİ

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.10.2018-06.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

PROGRAM VE İÇERİK BİLGİSİ YETERLİK ALANI AÇISINDAN LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE FORMASYON ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.10.2018-06.10.2018 Ülke: TÜRKİYE

Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi Özyeterlilik Puanlarının Mikro Öğretim Performanslarına Göre Değişimi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT,YILDIRIM BEKİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on STEM and Educational Sciences Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-05.05.2018 Ülke: -

ARAŞTIRMA TABANLI FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK PUANLARININ MİKRO ÖĞRETİM PERFORMANSLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT,YILDIRIM BEKİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-05.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

Bilimin Alana Özgü Yönleri Bağlamında Fen Bilimleri Öğretim Programlarının Analizi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-30.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

ARAŞTIRMA TABANLI FENÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK PUANLARININ ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMADURUMLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.04.2018-30.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Alana Özgü Bilim Anlayışı Bağlamında Kimya ÖğretimProgramlarının Analizi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Social Sciences (Cappadocia-2018) Etkinklik Tarihi: 16.04.2018-20.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kimyanın Toplumsal İmajı Hakkında Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Farkındalıkları ve Görüşleri

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Social Sciences (Cappadocia-2018) Etkinklik Tarihi: 16.04.2018-20.04.2018 Ülke: TÜRKİYE

Lise Kimya Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike İşaretlerini Anlamlandırma Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Symbolism in Chemistry and the Chemistry Teachers ‘awareness of the Symbolic Language Of Chemistry

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıların Giderilmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

5e Modeline Göre Hazırlanan Ders Planlarına Ait Rubrik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Influence of a Movie Adapted from The History of Science on Science Teacher Candidates Views About Science

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST 2017) BIENNIAL CONFERENCE Etkinklik Tarihi: 04.07.2017-07.07.2017 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kazanımların Ders Kitabında Verilme Şekline ve Karşılanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.09.2016-30.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliğine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi Nevşehir H B V Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,BAYRAM KADRİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar ve Laboratuvar Güvenliğine İlişkin Zihinsel İmgelerinin Belirlenmesi Metafor Analizi Örneği

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Bir Kimya Ders Kitabında Yer Alan Kimyasal Temsil Türlerinin İncelenmesi ve Kimyasal Bilgi Seviyeleri İle İlişkilerinin Belirlenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Öğrenci İdealleştirmeleri ve Yaklaştırmaları Bağlamında Kimyasal Bilginin İşlemsel Önemi; "Oktet" ve "Dublet" Örneği Üzerine Durum Çalışması

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Examination And Comparison Of Level For Radon Awareness At High School Institutions: A Sample Of Nevşehir

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Examination of Level for Radon Awareness of Students in Terms Of Some Variables: A Sample of Nevşehir

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

A Method Suggestion for Investigation of Visuals in Chemistry Textbooks: Semiotic Approaches

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT,TUFAN YÜKSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education in Mathematics,Science and Technology Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Periyodik Sistemin Epistemolojik Niteliğine Yönelik Anlayışlar

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.09.2013-07.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Kimyasal Semiyotik ve Kimya Eğitimi Açısından Önemi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.09.2013-07.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilerin Kimyasal Bilgilerinin Kimyasal Semiyotik Sentaks ve Semantik Açısından İncelenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.06.2012-30.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

Epistemolojik İnançlar İle İlgili Araştırmalara Felsefi Bir Bakış

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2011-08.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Periyodik Cetvelin Öğretiminde Kullanılan Epistemolojik Süreçler

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 9.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.09.2010-25.09.2010 Ülke: TÜRKİYE

Kimya Öğretiminde Yapılan Ontolojik ve Epistemolojik İndirgemecilik

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.07.2011-08.07.2010 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer (Ulusal) 10.01.2019-10.01.2019  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegrasyonu

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.10.2015-16.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: FEN ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE BAZI TEMEL FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ VE KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ

  Konusu: Bu projede Fen Bilgisi öğretmen adaylarına alan yazında sıklıkla kavram yanılgılarına neden olan bazı temel fen kavramlarının öğretimini fen öğretim materyallerine dayalı etkinlikleri ile sağlamak, öğretmen adaylarına öğretim materyallerini ve etkinliklerini tanıtmak ve nihai olarak olası kavram yanılgılarını gidermek amaçlanmıştır. Projede ilk olarak ilgili alan yazından seçilen temel fen kavramına yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi yapılmıştır. Bunun için ilgili alan yazındaki farklı kavram testleri kullanılmıştır. Ardından bunların giderilmesi için amaca uygun hazırlanmış fen öğretim materyalleri ve etkinlikler için gerekli diğer alt yapı malzemeleri temin edilmiştir. Bu materyaller ile yapılacak öğretim etkinliklerin tasalanmasında aktif öğrenmeyi destekleyen güncel yöntemler dikkate alınmıştır (5E,7E öğrenme halkaları, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla vb.) Fen öğretim materyalleriyle desteklenmiş olan etkinlikler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 132 fen bilgi öğretmen adayına (1-2-3- ve 4. Sınıflar) uygulanmıştır. Çalışma deneysel araştırma desenlerinden “Tek Grup Öntest-Sontest” araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Elde edilen veriler iki aşamalı kavram sorularından sağlandığında hem nicel hem de nicel olarak işlenmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin analizinde ise N-vivo programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk ölçmelerden sonra ortaya çıkmış olan özellikle fizik ve kimya ile ilgili fen kavramlarına yönelik birçok yaygın kavram yanılgısının etkinlikler sonrasında giderildiğini göstermektedir. Özellikle belli bir kavram seti için amaca yönelik hazırlanan öğretim materyallerine dayalı öğretim uygulamalarının kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Fen Öğretim Materyali, Fen Kavramları, Kavram Yanılgıları, Kavram Öğretimi, Aktif Öğrenme Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___