Academic Titles

 • 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Education

 • Doktora 2017

  Güncel tüketici satın alma eğilimleri ile yabancı ürün satın alma niyeti arasındaki ilişkide fiyat algısının aracılık etkisi üzerine bir araştırma  "

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  University of New Haven College of Business/ Master of Business Administration  

 • Yüksek Lisans 2011

  Alışveriş merkezi çekicilik kriterlerinin müşteri çekim mesafesine etkisi ve Ankara ili uygulaması  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2017-2018 Önlisans Pazarlama
2019-2020 Önlisans Girişimcilik
2018-2019 Önlisans Girişimcilik
2017-2018 Önlisans Girişimcilik- Küçük İşletme Yönetimi
2017-2018 Önlisans Satış Yönetimi ve Pazarlama
2017-2018 Önlisans Girişimcilik
2021-2022 Lisans Pazarlama Yönetimi
2021-2022 Lisans Dijital Pazarlama
2019-2020 Lisans Pazarlama I
2022-2023 Lisans Pazarlama iletişimi
2022-2023 Lisans Pazarlama İlkeleri
2022-2023 Lisans Professional English II
2022-2023 Lisans Reading and Speaking in Foreign Language
2021-2022 Lisans Marka Yönetimi
2021-2022 Lisans Tüketici Davranışı
2021-2022 Lisans Professional English II
2021-2022 Lisans Reading and Speaking in Foreign Language
2021-2022 Lisans Yabancı Dilde Okuma Yazma
2021-2022 Lisans Pazarlama İlkeleri
2020-2021 Lisans Marka Yönetimi
2020-2021 Lisans Foreign Languages for Business
2020-2021 Lisans Pazarlama II
2020-2021 Lisans Dijital Pazarlama
2020-2021 Lisans Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri
2020-2021 Lisans Araştırma Yöntemleri
2020-2021 Lisans Professional English II
2020-2021 Lisans Pazarlama I
2020-2021 Lisans Mesleki İngilizce II
2020-2021 Lisans Pazarlama İlkeleri
2019-2020 Lisans Marka Yönetimi
2019-2020 Lisans Foreign Languages for Business
2019-2020 Lisans Pazarlama II
2019-2020 Lisans Dijital Pazarlama
2019-2020 Lisans Pazarlama Araştırması
2019-2020 Lisans Professional English II
2019-2020 Lisans Reklam ve Halkla İlişkiler
2018-2019 Lisans Reklam ve Halkla İlişkiler
2018-2019 Lisans Pazarlama I
2018-2019 Lisans Pazarlama II
2018-2019 Lisans Marka Yönetimi
2018-2019 Lisans Dijital Pazarlama
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce III
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce II
2017-2018 Lisans Foreign Languages for Business
2017-2018 Lisans Pazarlama II
2019-2020 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2019-2020 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Pazarlama
2020-2021 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2020-2021 Yüksek Lisans İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri
2020-2021 Yüksek Lisans Hizmet Pazarlaması
2019-2020 Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama
2021-2022 Yüksek Lisans Bütünleşik Pazarlama İletişimi
2020-2021 Yüksek Lisans Pazarlama İlkeleri
2020-2021 Yüksek Lisans Reklam
2018-2019 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2022-2023 Yüksek Lisans İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri
2019-2020 Yüksek Lisans Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Pazarlama
2019-2020 Yüksek Lisans Reklam
2020-2021 Yüksek Lisans Tutundurma
2022-2023 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2020-2021 Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama
2021-2022 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2021-2022 Yüksek Lisans İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri
2018-2019 Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama
2019-2020 Doktora İnternette Pazarlama
2021-2022 Doktora Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri
2021-2022 Doktora Stratejik Pazarlama Yönetimi
2022-2023 Doktora Stratejik Pazarlama Yönetimi
2021-2022 Doktora Stratejik Marka Yönetimi ve İletişimi
2018-2019 Doktora Güncel Pazarlama Yaklaşımları
2020-2021 Doktora Global Pazarlama
2018-2019 Doktora Reklam ve Rekabet
2021-2022 Doktora Pazarlama Sosyolojisi
2020-2021 Doktora Stratejik Pazarlama Yönetimi
2019-2020 Doktora Hizmet Pazarlaması
2018-2019 Doktora Stratejik Pazarlama Yönetimi
2022-2023 Doktora Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri
2019-2020 Doktora Global Pazarlama

Filter:

Yasal Yönleriyle Satış

ÜNSALAN ERDAL, ÜNSALAN MUSTAFA, 2022.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-254-634-5

Sorularla Pazarlama İlkeleri

ÜNSALAN MUSTAFA, 2021.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: ASOS Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-7501-10-1

Pazarlama

ÜNSALAN MUSTAFA, 2020.

Ulusal Ders Kitabı Publication Info: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-625-406-332-9

Pazarlama ve Sosyoloji: İşletme ve Toplum İlişkisi

ÜNSALAN MUSTAFA, 2019.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Beta BasımYayım Dağıtım A.Ş., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-242-362-2

Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Beta Basım Yayım Dağıtım, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-580-1

Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi

ÜNSALAN MUSTAFA,BAYRAKTAR AZRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing, Sosyal Bilimler Atıf Dizini Publication Place: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) Volume: 3 Issue: 9 DOI: 10.23929/javs.163 ISSN: 2149-8598

Gösterişçi Tüketim ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine Nitel Bir Araştırma

YEŞİL EMRE, ÜNSALAN MUSTAFA, 2021

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Publication Place: Kapadokya Akademik Bakış Volume: 5 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2602-3474

Tüketici Etiği Açısından Showrooming Mağaza İstismarı OlarakTanımlanabilir mi?

ÜNSALAN MUSTAFA, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: ASOS İndeks Publication Place: Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar Volume: 2 Issue: 1 DOI: - ISSN: 2667-6591

Kovid-19 Pandemisi Etkisinde Tüketicinin Dijital Yalnızlığı Üzerine Nitel Bir Araştırma

BİLEN Deniz, YÜCEL Müşerref, ÜNSALAN MUSTAFA, 2022

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Volume: 12 Issue: - DOI: 10.30783/nevsosbilen.1124270 ISSN: 2149-3871

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

ÜNSALAN MUSTAFA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Volume: 52 Issue: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832 ISSN: 21481237

Stimulating Factors of Impulse Buying Behavior A Literature Review

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO Publication Place: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume: 18 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2148-1792

Equity Based Crowdfunding Platforms’ Marketing Communication Strategies: The Case of Fonbulucu

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Event Dates: 20.06.2022-27.11.2022 Country: ÖZBEKİSTAN

Anlık (Plansız) Satın Alma Davranışı, Alışveriş Keyfi ve Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Authors: ÜNSALAN MUSTAFA, ZENGİN RABİA BETÜL

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: 26. Pazarlama Kongresi Event Dates: 23.06.2022-25.06.2022 Country: TÜRKİYE

Tüketici Dindarlığının Marka Bağlılığına Etkisinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Event Name: International Sustainable Business and Economics Strategies Congress Event Dates: 10.12.2021-11.12.2021 Country: TÜRKİYE

Ünlülerin Özel Yaşamlarındaki̇ Sorunların Reklam Yüzü Oldukları Markaya Etkisi̇

Authors: YEŞİL EMRE,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Event Dates: 25.06.2019-27.06.2019 Country: TÜRKİYE

Enflasyonla Mücadele Kampanyası’nın Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: İndirim Duyarlılığının Aracılık Rolü

Authors: DUVARCI HARUN,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Event Dates: 25.06.2019-27.06.2019 Country: TÜRKİYE

Yer Markalamada Ortak Marka Oluşturma Üzerine Bir Araştırma

Authors: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Event Name: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Event Dates: 05.10.2017-07.10.2017 Country: TÜRKİYE

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Event Name: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Event Dates: 05.10.2017-07.10.2017 Country: TÜRKİYE

Showrooming Mağaza İstismarı

Authors: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Event Name: 21. Pazarlama Kongresi Event Dates: 06.10.2016-08.10.2016 Country: TÜRKİYE

Hizmet Kalitesi ve Perakende Hizmet Kalitesi Ölçekleri Üzerine Literatür Taraması

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Event Dates: 05.05.2016-07.05.2016 Country: TÜRKİYE

Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Authors: LEBLEBİCİOĞLU BURAK,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Event Dates: 07.05.2015-09.05.2015 Country: TÜRKİYE

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 20.02.2018-01.03.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Çin Odaklı Kapadokya Destinasyonu Tanıtım Projesi (Chinadocia)

  Subject:  - Role: Araştırmacı

 • Diğer (Ulusal) 02.06.2019-19.09.2019  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulumu Fizibilite Raporu

  Subject: Sertifikalı tohumluk üretmek amacıyla yapılan bitki sağlığı kontrollerinde, mevcut yasal durum gereği Bakanlık il müdürlükleri tarafından alınan numunelerin, analizine yetki verilen zararlı organizmalarla ilgili testlerini yönetmeliklere uygun şekilde yapmaktır. “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Fizibilitesi” hazırlanması projesinin amacı; halen mevcut yasal düzenlemeler gereği Bakanlık il müdürlükleri tarafından yürütülen ve sertifikalı tohumluk üretmeye yönelik yapılan bitki sağlığı kontrollerinin; özel bitki sağlığı laboratuvarlarınca yapılmasına yönelik sürecin analizini hedeflemektedir. Proje içerisinde; sertifikalı tohumluk üretmek amacıyla, yapılan bitki sağlığı kontrollerinde, alınacak numunelerin, analizine yetki verilen zararlı organizmalarla ilgili analizleri yapmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarların kuruluş ve çalışma izinlerine, bu laboratuvarlarda çalışan personelin nitelikleri ile tutulacak kayıtlarına, bu yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uyumu ve denetimine ilişkin esasları bulunmaktadır.  Role: Uzman

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2015-01.01.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Name: KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı SOBAG 114K864

  Subject:  - Role: Bursiyer

 • Doktora 2022 Devam Ediyor

    ZAKARIA ABDIWALI MOHAMED


  Thesis Title: Orta Sınıf Tüketicilerde Kültür Boyutları ve Marka Denkliği Arasındaki İlişkinin Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi: Kültürler Arası Karşılaştırma


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve İdari Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2021 Devam Ediyor

    ESRA TÜRK


  Thesis Title: Infodeminin Tüketici Şüpheciliği Üzerindeki Etkisinin Markaya Yansımaları


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Doktora 2021 Devam Ediyor

    DOĞUKAN LİVDUMLU


  Thesis Title: Online etkileyiciler, güven ve satın alma niyeti arasındaki etkileşim: Mobilya sektörü üzerine araştırma


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    SELCAN UÇAN ÖZCAN


  Thesis Title: Kamu Çalışanlarında Algılanan Yengeç Sepeti Sendromu ve Örgütsel Sinizm İlişkisi


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Devam Ediyor

    AYÇA ÇOLAK


  Thesis Title: Profesyonel Turist Rehberlerinin Destinasyon Marka Algılarının Ve İş Tatminlerinin Kültürel Miras Korunmasındaki Rollerine Etkisi


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2020 Devam Ediyor

    ŞEYDA ÜNAL


  Thesis Title: Uluslararası pazarlamada toplumların din ve inanç çeşitliliğine göre markaların pazarlama iletişim stratejileri üzerine bir araştırma


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    EMRE YEŞİL


  Thesis Title: Gösterişçi tüketimin marka sadakatine etkisinde ülke menşeinin aracılık rolü


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2022 Tamamlandı

    HARUN DUVARCI


  Thesis Title: Müşteri yorumlarının bakış açısından tüketici şüpheciliğinin kalite algısına etkisi


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Tamamlandı

    ŞENGÜL SAĞLAM


  Thesis Title: Hastanelerin dijitalleşme sürecinde içsel pazarlama uygulamalarının sağlık çalışanları üzerindeki etkisine yönelik bir uygulama


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2021 Tamamlandı

    HATİCE RÜMEYSA ÖNAL


  Thesis Title: Ürün karmasının marka sadakatine etkisinde indirim duyarlılığının aracı rolü


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    MİYASE HALİDE ÖZMEN


  Thesis Title: Referans grupların ve yabancı ürün satın alma niyetinin tüketicilerin entrosentrizm eğilimleri üzerindeki etkileri


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

___ Links ___