Academic Titles

 • 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Education

 • Doktora 2017

  Güncel tüketici satın alma eğilimleri ile yabancı ürün satın alma niyeti arasındaki ilişkide fiyat algısının aracılık etkisi üzerine bir araştırma  "

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  University of New Haven College of Business/ Master of Business Administration  

 • Yüksek Lisans 2011

  Alışveriş merkezi çekicilik kriterlerinin müşteri çekim mesafesine etkisi ve Ankara ili uygulaması  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2017-2018 Önlisans Pazarlama
2017-2018 Önlisans Girişimcilik
2017-2018 Önlisans Girişimcilik- Küçük İşletme Yönetimi
2017-2018 Önlisans Satış Yönetimi ve Pazarlama
2018-2019 Lisans Dijital Pazarlama
2018-2019 Lisans Reklam ve Halkla İlişkiler
2018-2019 Lisans Pazarlama I
2018-2019 Lisans PAZARLAMA II
2018-2019 Lisans Marka Yönetimi
2017-2018 Lisans Pazarlama II
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce III
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce II
2017-2018 Lisans Foreign Languages for Business
2018-2019 Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi
2018-2019 Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama
2018-2019 Doktora Stratejik Pazarlama Yönetimi
2018-2019 Doktora Reklam ve Rekabet
2018-2019 Doktora Güncel Pazarlama Yaklaşımları

Filter:

Pazarlama ve Sosyoloji: İşletme ve Toplum İlişkisi

ÜNSALAN MUSTAFA, 2019.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Beta BasımYayım Dağıtım A.Ş., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-242-362-2

Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: Beta Basım Yayım Dağıtım, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-580-1

Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi

ÜNSALAN MUSTAFA,BAYRAKTAR AZRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing, Sosyal Bilimler Atıf Dizini Publication Place: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) Volume: 3 Issue: 9 DOI: 10.23929/javs.163 ISSN: 2149-8598

Tüketici Etiği Açısından Showrooming Mağaza İstismarı OlarakTanımlanabilir mi?

ÜNSALAN MUSTAFA, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Endekste taranmıyor Publication Place: Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar Volume: 2 Issue: 1 DOI: - ISSN: -

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

ÜNSALAN MUSTAFA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Volume: 52 Issue: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832 ISSN: 21481237

Stimulating Factors of Impulse Buying Behavior A Literature Review

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: EBSCO Publication Place: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Volume: 18 Issue: 2 DOI: - ISSN: 2148-1792

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Event Dates: 05.10.2017-07.10.2017 Country: -

Yer Markalamada Ortak Marka Oluşturma Üzerine Bir Araştırma

Authors: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Event Dates: 05.10.2017-07.10.2017 Country: TÜRKİYE

Showrooming Mağaza İstismarı

Authors: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Event Name: 21. Pazarlama Kongresi Event Dates: 06.10.2016-08.10.2016 Country: TÜRKİYE

Hizmet Kalitesi ve Perakende Hizmet Kalitesi Ölçekleri Üzerine Literatür Taraması

Author: ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Event Dates: 05.05.2016-07.05.2016 Country: TÜRKİYE

Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Authors: LEBLEBİCİOĞLU BURAK,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Event Name: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Event Dates: 07.05.2015-09.05.2015 Country: TÜRKİYE

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2015-01.01.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Name: KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı

  Subject:  - Role: Bursiyer

 • Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

    HATİCE RÜMEYSA ÖNAL


  Thesis Title: Ürün Karmasının Marka Sadakatine Etkisinde indirim Duyarlılığının Aracı Rolü


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

    MİYASE HALİDE YILDIRIM


  Thesis Title: Referans grupların ve yabancı ürün satın alma niyetinin tüketicilerin entrosentrizm eğilimleri üzerindeki etkileri


  Place: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Links ___